onko-bilimsel-1ONKO Onkoloji Merkezi medikal fizik ekibi yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel kurs, kongre ve konferanslara düzenli katılım sağlayarak radyoterapi alanındaki son gelişmeleri yakından takip etmekte ve kendi çalışmalarını da bu alanda etkin bilim insanlarının bulunduğu toplantılarda paylaşmaktadırlar. Bu kazanımlar ile son teknoloji ürünü olan tedavi cihazları kullanılarak hasta tedavi planlamaları ve tedavi uygulamaları yapmaktadırlar.
onko-bilimsel-1

ONKO Onkoloji Merkezi medikal fizik ekibi tarafından hazırlanan ve birçok bilimsel toplantı da yer alan çalışmaları aşağıda bulabilirsiniz.

 1. BT-PET Görüntü Füzyonunun Radyoterapi Uygulamalarında Kullanılması
  Esil KARA1, Bahar DİRİCAN2, Kaan OYSUL3
  1,3Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 2 Gülhane Askeri Tıp akademisi, Rad. Onk Dep.
  Sözel Sunum, XII. Medikal Fizik Kongresi, 2009, Ankara,Türkiye
 2. Research of Radiation Permeability and Leakage for Multileafs and Jaws of Different Model Linear Accelerators
  Aslı YAZICI1 , Bahar DİRİCAN2, Ezgi OTRAR
  1Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department.
  Poster, XII.NATIONAL MEDICAL PHYSICS CONGRESS, 2009, ANKARA, TURKEY
 3. The Effect of PET/CT Image Fusion on the Non-small Cell Lung Cancer Patients’ Radiotherapy Plannings
  Esil KARA1, Bahar DIRICAN2, Kaan OYSUL3
  1Onko Ankara Oncology Center, 2,3 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department,
  Poster, ASTRO, 2010, Chicago,USA
 4. The Comparison of Conformal and Intensity Modulated Radiotherapy for Prostate Cancer Treatment
  Aslı YAZICI1, Bahar DİRİCAN2
  1Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department.
  Poster, XIII. NATIONAL MEDICAL PHYSICS CONGRESS, 2011, İZMİR, TURKEY
 5. PET/CT Image Fusion in Radiotherapy
  Esil KARA1, Bahar DIRICAN2, Kaan OYSUL3
  1Onko Ankara Oncology Center, 2,3 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department,
  Balkan Physics Letter, 2011, 19, 191038,pp. 320-334
 6. Comparing Techniques for IMRT of Nasopharyngeal Carcinoma Using (EUD) and (NTCP) Models
  Esil KARA1
  1 ONKO Ankara Oncology Center, Ankara, Turkey
  e-Poster , ESTRO, 2012, Barcelona, Spain
 7. The Effect of Photon Energy on the Intensity-modulated Radiation Therapy (IMRT) Plans for Prostate Cancer
  Esil KARA1, Bahar DİRİCAN2, Aslı YAZICI3
  1,3Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department,
  e-Poster , 2nd ESTRO Forum, 2013, GENEVA, SWITZERLAND
 8. The Effect of Image Window Level Adjustments on Auto-Contouring for NSCLC Patient
  Aslı YAZICI1, B.DİRİCAN2, E.KARA3,
  1,3Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department
  e-Poster , 2nd ESTRO Forum, 2013, GENEVA, SWITZERLAND
 9. To Quantify Dosimetric Effects of Adaptive Radiotherapy for Head&Neck Cancer
  Esil KARA1, Aslı YAZICI2, Bahar DİRİCAN3
  1,2Onko Ankara Oncology Center, 3 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department,
  Oral Presentation, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress,
  Sep. 2013, İstanbul , TURKEY
 10. To Evaluate Radiobiological Effects of Concomitant Boost for Cervical Cancer by Using IMRT Techniques After Break
  Aslı YAZICI1, Esil KARA2, Bahar DİRİCAN3,
  1,2Onko Ankara Oncology Center, 3 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department,
  Oral Presentation, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress,
  Sep. 2013, İstanbul , TURKEY
 11. Prostat Kanseri İçin Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlamalarında Foton Enerisinin Etkisi
  Esil KARA1, Bahar DİRİCAN2, Aslı YAZICI3
  1,3Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 2 Gülhane Askeri Tıp akademisi, Rad. Onk Dep.
  Sözel Sunum, XIV. Medikal Fizik Kongresi, 2013, Antalya, Türkiye
 12. To Compare Radiation Doses to Carotid Arteries Among Various Radiotherapy Techniques for Early Stage Larnyx Cancer
  Aslı YAZICI1, Esil KARA2, Bahar DİRİCAN3,Müge AKMANSU4
  1,2Onko Ankara Oncology Center, 3 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department, 4Gazi University Radiation
  Oncology Department
  Oral Presentation, Turkish Physical Society 31th International Physics Congress,
  21-24 Jul. 2014, Bodrum , TURKEY
 13. Eşzamanlı Rekontsrüksiyon Yapılan Vak’alar için Radyoterapi Uygulamaları
  Müge AKMANSU1, Esil KARA2, Aslı YAZICI3
  1 GÜTF Rad.Onk.AD, 2 ONKO Ankara Onkoloji Merkezi
  Poster, İstanbul Meme Konferansı, 2014, İstanbul, Türkiye
 14. A Radiobiological Comparison Between The Inverse Intensity Modulated Radiation Therapy and The Field in Field Intensity Modulated
  Radiation Therapy for The Treatment of Glioblastoma
  Aslı YAZICI1, Bahar DİRİCAN2, Esil KARA3
  1,3Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department
  Poster, European Association of Neuro-Oncology Meeting ,9-12 Oct. 2014, Turin, ITALY
 15. Dosimetric Comparison of IMRT Simultaneous Integrated Boost With Conventional IMRT Treatment Planning for Head and Neck Cancer
  Aslı YAZICI1, Bahar DİRİCAN2, Esil KARA3
  1,3Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department
  Oral Presentation, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 25-29 Oct. 2014 ,Antalya,TURKEY
 16. To Quantify Dosimetric Effects of Adaptive Radiotherapy for Head&Neck Cancer
  Esil KARA1, Bahar DİRİCAN2, Aslı YAZICI3
  1,3Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department
  Poster Presentation, 5th ICHNO conference, 12-14 Feb. 2015 ,Nice, France
 17. Dosimetric Comparison of IMRT Simultaneous Integrated Boost with Conventional IMRT planning for Head&Neck Cancer
  Aslı Yazıcı1, Bahar DIRICAN2, Esil Kara3
  1,3 Onko Ankara Oncology Center, 2 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department,
  Acta Physica Polonica, 2015, 128, 12693,/APhysPol.128.B-236
 18. Görüntü Rehberliğinde Radyoterapide (IGRT) Megavoltaj Conebeam CT (MV CBCT) Doz Değerlendirmeleri
  Esil Kara1, Bahar DİRİCAN2, Aslı Yazıcı3, Ayşe Hiçsönmez4
  1,3,4 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  Sözel Bildiri, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 19. Teknisyenler Arası Setup Farkılılıklarının Değerlendirilmesi
  Esil Kara1, Aslı Yazıcı2, Bahar Dirican3, Burcu Kasımoğlu4, Mustafa Ali Günaydın5, Arif Kartal6, Müge Akmansu7, Ayşe Hiçsönmez8
  1,2,4,5,6,8 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 7 Gazi Üniversitesi
  Poster, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 20. Pediatrik Kraniyospinal Tümör Tedavilerinde Konvansiyonel, Imrt Ve Tomoterapi Planlarının Karşılaştırılması
  Esil Kara1, Ayşen Dizman2, Nafiye Kaplan3, Taylan Yıldırım4, Aslı Yazıcı5, Bahar Dirican6, Ayşe Hiçsönmez7
  1,5,6,7 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 2,3,4 Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  Poster, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 21. Pelvik Böbrekli Serviks Kanseri Hastasında Cerrahi Sonrası Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Yart) Uygulaması
  Esil Kara1, Ayşe Hiçsönmez2, Aslı Yazıcı3, Bahar Dirican4
  1,2,3 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  Poster, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 22. Bilateral Kalça Protezli Prostat Kanseri Hastası İçin Yart Tedavisi
  Esil Kara1, Ayşe Hiçsönmez2, Aslı Yazıcı3, Bahar Dirican4
  1,2,3 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  Poster, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 23. Prostat Tedavisinde Konvansiyonel Fraksiyone Yart Ve Hipofraksiyone Simultane İntegre Boost Yart Tekniklerinin Radyobiyolojik Etkilerinin Karşılaştırılması
  Aslı Yazıcı1, Bahar Dirican2, Esil Kara3, Ayşe Hiçsönmez4
  1,3,4 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  Poster, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 24. Eşzamanlı Portal Görüntüleme Ve Cone Beam Bilgisyarlı Tomografi İle Set-up Hatalarının Değerlendirilmesi
  Aslı Yazıcı1, Bahar Dirican2, Esil Kara3, Ayşe Hiçsönmez4
  1,3,4 Onko Ankara Onkoloji Merkezi, 2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  Poster, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016 ,Antalya,Türkiye
 25. To Compare Radiation Doses to Carotid Arteries Among Various Radiotherapy Techniques for early Stage Larynx Cancer
  Aslı Yazıcı1, Esil Kara2, Bahar Dirican3, Müge Akmansu4
  1,2 Onko Ankara Oncology Center, 3 Gülhane Military Medical Academy Radiation Oncology Department, 4 Gazi University
  Balkan Physics Letter, 2016, 24, 241010,pp. 85-94Yapılan bu çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için onko@onko.com.tr adresinden bilgi isteyebilirsiniz.